Marta Kieczmerska
tel. +48 696 414 620

Pracownia Architektoniczna MK ARCH
Została założona przez architekt Martę Kieczmerską w 2012 roku
po wieloletniej pracy na stanowisku architekta.
MK ARCH to pracownia tworzącą architekturę na miarę potrzeb.
Wieloletnie doświadczenie przy opracowywaniu projektów wielobranżowych
pozwala na umiejętne prowadzenie całego procesu projektowego.
Projekty tworzone przy współpracy specjalistów poszczególnych branż.

mgr inż. architekt Marta Kieczmerska
Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej.
Rok 2009 to uzyskanie uprawnień do projektowania architektury bez ograniczeń.
Lata 2005 – 2012 to zdobywanie doświadczenia przy tworzeniu dokumentacji wielobranżowych.
Projektowanie budynków jednorodzinnych, zespołów zabudowy wielorodzinnej,
obiektów użyteczności publicznej, zabudowa przemysłowa
oraz budynków wpisach do rejestru zabytków i objętych ochrona konserwatorską.